Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej

Prof. UWr dr hab. Marek Górny


Pracownia Antropologii Historycznej

Instytut Historyczny

Uniwersytetu Wrocławskiego


mail: marek.gorny@uwr.edu.pl

Proponowana tematyka seminarium w roku akademickim 2021/22Proponowane dyscypliny historyczne


Prace powstałe na seminarium (część prac ukazała się drukiem)


SpołeczeństwoSpołeczeństwo i gospodarkaGospodarkaPolityka